Wyszukiwarka
Wybierz walutę:
Newsletter

Wizyt:
Dzisiaj: 139Wszystkich: 324497

Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 r.

 § 1. Informacje ogólne

1. SPORT FAN jest internetowym sklepem kibica funkcjonującym pod adresem www.pamiatki-kibica.pl (zwany dalej SPORT FAN) i prowadzi wysyłkową sprzedaż pamiątek sportowych dla kibiców.

2. Właścicielem i operatorem sklepu SPORT FAN jest firma:

MEDIA SPORT Piotr Kin
ul. J. Sułkowskiego 56/16

85-634 Bydgoszcz

NIP 953-161-20-83

REGON 091644070

3.   Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy SPORT FAN a Zamawiającym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

 

 § 2. Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony www.pamiatki-kibica.pl. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych umożliwiających jego realizację, tj: imienia i nazwiska osoby dokonującej zamówienia, adresu dostawy, emaila oraz telefonu kontaktowego.
 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych
 4. Ceny podane przy produktach są wiążące w momencie złożenia zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami  brutto, zawierają podatek VAT.
 5. Firma MEDIA SPORT jest płatnikiem podatku VAT, na życzenie wystawiamy faktury VAT. Celem otrzymania faktury prosimy o wypełnienie rubryki „Nazwa firmy” w formularzu zamówienia oraz podanie numeru NIP w uwagach do zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 7. Złożenie zamówienia powoduje wysłanie przez system automatycznego potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez Zamawiającego w formularzu rejestracyjnym. W mailu tym znajduje się numer zamówienia nadany przez SPORT FAN oraz wszystkie dane i informacje dotyczące złożonego zamówienia.
 8. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych dotyczących zamówienia Zamawiający przesyła do SPORT FAN odpowiednią korektę danych na adres mailowy info@pamiatki-kibica.pl
 9. Po sprawdzeniu przez SPORT FAN możliwości realizacji zamówienia, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 

§ 3. Płatności

1. Płatności za zamówione towary można dokonać poprzez:

a) płatność przelewem (na konto, którego numer Zamawiający otrzymuje w mailu potwierdzającym realizację zamówienia),

b) zapłatę przy odbiorze za pobraniem.

2. W przypadku zamówień z adresem dostawy poza terytorium Polski, jedyną formą płatności jest płatność przelewem.

 

§ 4. Koszty przesyłki

 1. SPORT FAN wysyła zamówione produkty za pomocą:
  • Poczty Polskiej
  • Poczty kurierskiej DHL lub DPD
 2. Decydując się na wysyłkę za pomocą Poczty Polskiej, Kupujący udziela jednorazowego pełnomocnictwa firmie MEDIA SPORT na zawarcie umowy o świadczenie usług w Swoim imieniu w celu przesłania za pośrednictwem Poczty Polskiej zakupionego towaru.
 3. Przy jednorazowym zakupie, dla którego spełnione są równocześnie następujące warunki:
  • wartość zamówionych towarów przekracza kwotę 99 zł brutto,
  • zapłata za zamówienie następuje na podstawie przedpłaty,

 

koszt przesyłki krajowej zrealizowanej za pomocą poczty kurierskiej DPD bądź paczki pocztowej Poczty Polskiej pokrywa SPORT FAN. Zasada ta nie dotyczy przesyłek z adresem dostawy poza terytorium Polski, przesyłek pobraniowych ani też towarów wytwarzanych na specjalne zamówienie (wyroby z własnym wzorem).

 

 § 5. Realizacja zamówienia

 1. Realizację zamówienia rozpoczynamy w momencie telefonicznego bądź e-mailowego potwierdzenia zamówienia (forma płatności: zapłata przy odbiorze), bądź w momencie otrzymania wpłaty (forma płatności: płatność przelewem).
 2. Łączny czas realizacji zamówienia wynosi 2-7 dni roboczych
 3. W przypadku płatności przelewem SPORT FAN rozpoczyna realizację zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od daty wpływu należności za zamówienie na konto SPORT FAN podane w mailu potwierdzającym zamówienie.
 4. W przypadku płatności za pobraniem przesyłka zostaje wysłana w ciągu 2 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego.
 5. W przypadku braku zamówionego towaru, SPORT FAN niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.

 

§ 6. Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów (...) z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Klient może w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od umowy rezygnując z towaru zakupionego w sklepie internetowym SPORT FAN
 2. Zwracany towar nie może być używany ani uszkodzony. Zamawiający dokonuje zwrotu towaru na swój koszt. Sprzedający zwraca w takim przypadku otrzymaną od Zamawiającego cenę. Pieniądze mogą zostać zwrócone do Zamawiającego za pomocą:
 • przelewu na wskazane konto,
 • przekazu pocztowego.

       3. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

       4. O zamiarze zwrócenia towaru należy poinformować SPORT FAN drogą e-mailową (info@pamiatki-kibica.pl) podając    niezbędne dane osobowe oraz numer konta bankowego, na które ma zostać przelana kwota do zwrotu lub w przypadku wyboru opcji zwrotu środków za pomocą przekazu pocztowego odpowiednie dane adresowe.

 

 

 § 7. Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej (e-mailem bądź listownie). Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia. Reklamacja powinna zawierać opis wady (jej rodzaj i okoliczności powstania) oraz zakres żądań.
 2. Towary, w których stwierdzono wady należy odsyłać paczką zwykłą lub listem poleconym na adres: MEDIA SPORT Piotr Kin; ul. J. Sułkowskiego 56/16; 85-634 Bydgoszcz. Uwaga: nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem lub na koszt Odbiorcy.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i braku możliwości usunięcia wady, SPORT FAN wymieni uszkodzony towar na pełnowartościowy lub zwróci zapłatę. W przypadku uznania reklamacji, dokonujemy również zwrotu kosztów odesłania towaru do SPORT FAN.
 4. W przypadku reklamacji, pieniądze mogą zostać zwrócone do Zamawiającego za pomocą przelewu na wskazane konto bankowe.
 5. SPORT FAN nie rozpatruje reklamacji wadliwych produktów jeśli były one przecenione ze względu na daną wadę, a sama wada została opisana w specyfikacji produktu.
 6. W przypadku zaginięcia, zagubienia lub zniszczenia przesyłki przez przewoźnika towaru, SPORT FAN zwraca dokonaną przedpłatę. Zwrot wpłaconej kwoty poprzedza proces reklamacyjny w firmie transportowej (pocztowej lub kurierskiej) i następuje po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi potwierdzającej fakt zaginięcia przesyłki. Reklamację składa SPORT FAN na wniosek (zgłoszenie faktu nieotrzymania paczki) Zamawiającego. Czas rozpatrzenia reklamacji nie przekracza 14 dni kalendarzowych.

 

§ 7. Polityka prywatności

 1. Poprzez złożenie zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe i dane adresowe podawane podczas procesu zamawiania produktów przechowywane są w bazie danych SPORT FAN i będą przetwarzane i wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówień.
 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Klient sklepu SPORT FAN ma prawo do wglądu i modyfikacji danych osobowych znajdujących się w bazie danych sklepu.
 4. Dane osobowe nigdy nie są udostępniane żadnym osobom lub osobom trzecim.
Facebook